top of page

Bevegelse av Objekter i Fire Dimensjoner

Bærum Kunsthall

2017

Malevich mente visstnok at flymaskiner dukket opp, ikke av sosioøkonomiske årsaker, men fordi følelsen av fart og bevegelse behøvde et utløp, og til slutt tok form av et fly.

Utstillingen er satt sammen av deler fra resirkulerte møbler og bygningsmaterialer. Målene er de samme som brukes i standard boliger, altså en målestokk beregnet for menneskelige funksjoner. Materialene er satt sammen til enkle fragile konstruksjoner, som så vidt holder seg oppe, eller som balanserer på grensen til å falle sammen.

Tittelen er inspirert av en av Malevichs titler. Det er uklart hva han mente med den 4. dimensjon. Kanskje var det fargen eller overflaten han siktet til. Hans samtids diskusjoner rundt den fjerde dimensjon, handlet i stor grad om relativ tid og rom, og om det relative i betrakterens persepsjon. Dette var et klart brudd med renessanseperspektivets fikserte ståsted, som frøs motivet i tid og rom.

bottom of page