top of page

Circulære

Interkommunalt Arkiv på Kongsberg

2014

Arkiver danner samlinger med dokumentasjon av brokker av virkeligheten. Ikke bare arkivets innhold, men også måten det er satt sammen på, forteller en historie. Arkivene er ordnet i sinnrike systemer som kan bygges ut i det uendelige. Og hvis noe mistes inn i et arkiv, lever det sitt liv påegenhand, som en brokk av en løsrevet historie hvor sammenhengen er tapt.

En vegg med bilde av seg selv, er avbildet et annet sted i rommet. Denne veggen er så avbildet på den opprinnelige veggen.

bottom of page