top of page

Tesserakt

Høstutstillingen

2015

Dette verket ble premiert med Høstutstillingsprisen 2015.

JURYENS BEGRUNNELSE 

Vår forestillingsevne er begrenset av vårt sanseapparat og våre tidligere erfaringer. Vi lever i en tredimensjonal verden, og kan vanskelig begripe flere dimensjoner. Det betyr ikke at de ikke finnes.

Utstillingene besto av forenklede og mer eller mindre fordreide tegninger av gallerirommet. De var en slags avbildning av omgivelsene, og veksler mellom å være tredimensjonale konstruksjoner i tilnærmet størrelse 1:1, og todimensjonale tegninger på vegger og gulv. Som betrakter befinner man seg i de virkelige rommene, samtidig som man er inni de tredimensjonale og delvis dekonstruerte avbildningene av rommene.

En tesserakt er den firedimensjonale representasjonen av en en hyperkube. Tesserakten er et objekt som er analogt til kvadratet og kuben. Det vil si at alle sider er like lange og at vinkelen mellom to sider er 90°. Den fjerde dimensjonen forholder seg til den tredje, slik den tredje dimensjonen forholder seg til flaten. Det vil si at på samme måte som man kan avbilde en tredimensjonal kube på en todimensjonal flate, kan man avbilde en firedimensjonal figur i det tredimensjonale rommet. Men siden vi aldri har opplevd fire dimensjoner, blir det vanskelig å forstå den.

 

Teknikk: tape, trelister, maling og ståltråd

bottom of page