top of page

Planivers, eller utfordringene ved å leve i en tredimensonal verden

Vestby ungdomsskole

2015

Tittelen er hentet fra boken The Planiverse fra 1984 av A.K. Dewdney. Den handler om en todimensjonal verden, hvor innbyggerne ikke kan se eller fatte en tredje dimensjon, fordi de aldri har opplevd en. Beskrivelsene og refleksjonene rundt det å leve i to dimensjoner, og de begrensningene det gir, blir brukt som grunnlag for å fabulere rundt muligheten for flere dimensjoner enn tre.

Verket bestar av veggmalerier i første og andre etasje ved hovedinngangen, samt i trapperommene i de tre fløyene. Motivene er hentet fra fotografier av skolens næromrader.

bottom of page