top of page

Pivotpunkt

Rom for Kunst og Arkitektur

Oslo

2009

PIVOTPUNK betyr omdreiningspunkt, midtpunkt eller ballansepunkt. Begrepet brukes i mange forskjellige sammenhenger; matematikk, sport, økonomi, teknologi og språk.

Utstillingen besto av to arbeider fordelt på to etasjer.

Øverst:

Teknikk: Avispapir på vegger, gulv og tak.

Et rommelig plan som ikke korresponderer med rommets arkitektur, er synlig i sin helhet kun fra et bestemt punkt i gallerirommet. Når man kommer inn i rommet oppleves bildet som fragmentert og uforståelig. Idet man finner punktet oppstår planet, og motivet oppleves som løsrevet fra vegger og gulv, og som svevende i rommet. Et bilde av motivet sett fra det bestemte punktet, er montert i motsatt ende av rommet.

Nederst:

Teknikk: finérplater, maling og teppe

Gallerirommets fysiske grenser blir problematisert idet galleriets arkitektur er integrert i arbeidene, og arbeidene integreres i rommet. Rommet er avbildet og presenteret i en tredimensjonal versjon, slik at betrakteren kan spasere inn. Publikum får anledning til å påvirke verket ved å flytte rundt på løse plater med utsnitt av rommet. En undersøkelse av forholdet mellom selve rommet og et bilde av rommet.


 

bottom of page