top of page

Imagine Being Just Here

Kristiansands Kunsthall

2012

Når man kommer inn i galleriet, ser det ved første øyekast ut som linjer som er tilfeldig strødd utover i rommet. Fra et punkt i lokalet oppstår en helhet, linjene løsriver seg fra underlaget, og danner tegninger i løse lufta. Disse tegningene refererer til selve gallerirommet, og  andre rommelige konstruksjoner.

Tittelen er et paradoks. Det er vanligvis de stedene man ikke er, man forestiller seg. Mens de omgivelsene som omgir oss, opplever vi ut fra allerede etablerte forestillinger. Men utstillingen krever nettopp det at man tenker seg rommet der og da.

Teknikk: Trelister, fluoriserende tape, maling

bottom of page