top of page

Vindu  Vindue  Fenster  Ablak  Finestra نافذة  Fenétre  Window

Haugenstua skole

2016

Tittelen på verket er Vindu på alle offisielle språk i de landene som ligger på samme lengdegrad som Haugenstua.

Ordet vindu kommer av vind-øye: Opprinnelig en åpning i bygninger for å slippe luft inn og ut.
Vindu i overført betydning kan bety noe som gjør det mulig å se eller lære om en situasjon eller opplevelse som er forskjellig fra din egen. Eller det kan bety en sjanse til å se noe som vanligvis ikke er synlig.

Haugenstua skole er en flerkulturell skole, og alle språkene i tittelen pluss mange flere er kjente for elevene..

 


Verket består av fem veggmalerier, hvorav to har relieffer. Motivene er satt sammen av fragmenterte og abstraherte bilder av arkitekturen i den nye skolen, den gamle skolen som nå er revet, samt Stig skole som ble slått sammen med Haugenstua skole.

bottom of page