top of page

fika - alliós - aliud - andra

Karolinska sjukhuset, Huddinge, Stockholm

Veggmaleri med relieff i matsalen

2019

I medisin er fagspråket for en stor del gresk og latin. Tittelen har utgangspunkt i et særegent svensk uttrykk. Dette er oversatt til gresk som igjen er oversatt til latin og så tilbake til svensk. Språk flettes i hverandre, betydningen skifter, og det oppstår nye meninger og forbindelser.
 


Figurene i veggmaleriet er hentet fra eksteriøret i det gamle sykehuset, og fra interiøret i det nye tilbygget. Det gamle sykehuset ble innviet i 1972, og er bygget i 60-tallets rasjonelle stil.

Jeg har tatt utgangspunkt i strukturen med rutemønsteret fra fasaden og flettet det sammen med elementer fra interiøret i matsalen. Slik skapes en sammenheng mellom det gamle og det nye.

bottom of page