Kreis

Servicebygg for feiere

Brann og redningsetaten i Oslo

2012

Utgangspunkt for figurasjonene er rømningsveier og takkonstruksjoner i bygninger i Oslo kommune.